Závada Péter nyerte idén a Cogito-díjat. A L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófiai Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által alapított elismerést a fiatal költő Az epokhé színpada. A színházi tapasztalat fenomenológiai közelítései Edmund Husserl elméletei alapján című disszertációjáért kapta meg.

A Cogito-díj nyertese minden évben önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó Cogito Könyvek könyvsorozatában. Az alapítók évente tesznek közzé felhívást olyan fiatal, pályakezdő filozófusoknak, akik még nem rendelkeznek saját kötettel, de önálló könyv, monográfia anyagán dolgoznak, vagy ezt tervezik. Závada Péter disszertációjának célja, hogy körvonalazzon egy új, fenomenológiai közelítésű színházesztétikát, ennek fókuszában a valóság és illúzió észlelésének esztétikai szempontból termékeny konfliktusai és ezek konkrét színpadi megjelenése áll. Az alapfelvetés, hogy a színházban a néző perceptuális fantáziája, azaz a képalkotó prezentáció működése a valóság felfüggesztésén alapszik. Závada dolgozatában azzal a hipotézissel áll elő és kívánja bizonyítani, hogy Edmund Husserl transzcendentális fenomenológia módszerével leírhatók az olyan színházi előadások is, amelyek épp a valóság és az illúzió konfliktusainak erőterében jönnek létre, és így hangsúlyozzák a permanens átkapcsolás szükségességét.

Kiemelt kép: Závada Péter (Fotó: Máté Péter/Jelenkor Kiadó)