A Színházi Dramaturgok Céhe újra várja a jelentkezőket a Nyílt Fórum írói vándortáborába. Pályázni teljesen vagy nagy részben kidolgozott drámaszövegekkel lehet.

A Színházi Dramaturgok Céhe 1985-ben hívta életre a Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fórumát, amely 2016-ban új formát öltött: több állomásos szövegfejlesztő és mentoráló írói vándortáborrá alakult, ahol a beküldött darabok közül kiválasztott drámák szerzőivel folytatnak időről-időre intenzív konzultációt, a továbbfejlesztett műveket felolvasószínházban mutatják be, majd a műveket könyv formájában is elérhetővé teszik. 

Az idei pályázat során 2021. november 22-ig várják a drámai szövegeket a nyiltforum2021@gmail.com címre. Pályázni olyan művekkel lehet, amelyek egészben vagy legalább nagy vonalaiban (fele részében) már kidolgozottak, és a még nem kidolgozott részek is végiggondoltak, leírtak, legalább vázlatos formában. A Fórumon csak még be nem mutatott és nyomtatásban (például folyóiratban, könyvben) még meg nem jelent drámákkal foglalkoznak. December folyamán csak dramaturgok részvételével választják ki a beérkezettek közül azokat a szövegeket, amelyekkel ebben az évadban dolgozni fognak.

A kiválasztott szövegek szerzőit meghívják 2022 február elején egy hosszú hétvégére, amikor a projektben résztvevő dramaturgok a hozzájuk csatlakozó színházi emberekkel (rendezőkkel, színészekkel, kritikusokkal, írókkal) kisebb csoportokban konzultálnak a drámai szövegekről, értékelik azokat, javaslatokat fűznek hozzájuk, tanácsokkal látják el az írókat, akik másfél-két hónapot kapnak majd arra, hogy fejlesszék szövegeiket, valamint lehetőség lesz arra is, hogy a szerzők mentort, segítő tanácsadót válasszanak maguknak. 2022 tavaszán Debrecenben, a Deszka Kortárs Drámafesztiválhoz kötődő workshopon már a továbbfejlesztett drámai művekkel találkozik a Nyílt Fórum, együtt tekintik át a drámákon esett változásokat, fejlődést. A műveket, illetve működésüket is próbára teszik részletek felolvasásával. Az így már két fordulóban fejlesztett drámákat 2022 nyarán széles nyilvánosság előtt zajló, neves rendezők és színészek által létrehozott felolvasószínházi előadásokon mutatják be. A folyamat záróakkordjaként, 2022 őszén a szövegek megjelennek a Nyílt Fórum füzetek 2021/22-es számában.