Patterns in Piles // Minták halmokban címmel nyílik meg szeptember 28-án Tóth Anna Eszter kiállítása a Resident Art galériában.

Tóth Anna Eszter 2014-ben festőművészként diplomázott, 2016-ban Barcsay-díjat kapott, jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA hallgatója. Művészetében a médiumok közötti szabad átjárás minden esetben összekapcsolódik a választott anyag természetének vizsgálatával és a hagyományos értelemben vett táblakép határainak folyamatos áthelyezésével. Alkotásai a festészeti alapfogalmak primer felhasználásával és ütköztetésével olyan hatásokat mutatnak meg, amelyek előzetes tudás és narratíva nélkül is ismerős látványként hatnak a szemlélőre. Kisplasztikáin a művész a hétköznapok jelentéktelen, véletlenek összhatásából születő jelenségeit emeli ki környezetükből, majd formába önti, installatív műtárgyként a galéria terébe helyezi és ezáltal alkotássá nemesíti. A mosatlan, vagy éppen száradó ruhakupacok, elhagyott zoknik, ruhahalmok változatos színei, egymásra rakódó mintái olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy életünk rutincselekvéseiként vizuális aspektusaikról nem veszünk tudomást, színeik és mintáik véletlenszerű tobzódásait figyelmen kívül hagyjuk.

Tóth Anna Eszter művészi gyakorlatában e véletlenszerű kompozícióba rendeződő jelenségek különböző aspektusait vizsgálja, elemzi, majd alkotja újra. Munkamódszerétől nem idegen a kisajátítás, amelynek során többek között a Sol LeWitt, Yayoi Kusama vagy Simon Hantaï műveiből vett képtöredékeket saját kompozícióiban használja fel. Kollázsai és festményei, bár emlékeztetnek a látványvilág tárgyaira, közvetlenül nem feleltethetők meg azoknak.

Az október 26-ig megtekinthető kiállításon a látogató a totális érzéki élménytől elárasztva, a művész útját visszafelé bejárva indulhat el a kollázsok érintésével a látványvilág élményeinek tárgyi lenyomataiig.

Kiemelt kép: Tóth Anna Eszter (Fotó: Resident Art)