Johann Sebastian Bach szólószonátái és partitái már gyermekkortól a hegedűsök „mindennapi kenyere”. A Chaconne és a három hegedűfúga megtanulása és előadása komoly zenei és technikai kihívást jelent minden hegedűs számára. Ábrahám Márta, egyetemi kutatócsoportjával végzett több éves munkája során fejlesztette ki a Colorful BACH kottaíró technikát, ami a vizualitást hívja segítségül a darabok mélyreható, ugyanakkor élményteli megismertetéséhez. A különleges megjelenésű színes kottákat elsősorban hegedűművészek, brácsa, cselló, gitár, zeneszerző, zongora, orgona és csembaló – szakos tanárok és diákok, Bach-rajongók figyelmébe ajánlják.

A Colorful BACH kották új utakat nyitnak Johann Sebastian Bach zenéjéhez, széles látókörű tudást kínálnak minden muzsikusnak és zenerajongónak, aki kíváncsi Bach hegedűműveinek belső felépítésére. A szólamok megkülönböztetésére kifejlesztett kottákban piros, zöld, kék kottafejek színesítik a sorokat, így világosan felismerhetővé válnak a témák és az ellenpontok. A Colorful BACH-kotta egy jó térképhez hasonlóan pillanatok alatt lehetővé teszi a tájékozódást, olyan zenei összefüggéseket mutat meg, amelyek a hagyományos fekete-fehér kottából nem derülnek ki. A Chaconne és a fúgák értelmezése és előadása így nem erőfeszítés többé, hanem szemet és fület gyönyörködtető intellektuális élmény.

A színes kották megmutatják a Chaconne és a fúgák polifón szerkezetének belső rendjét, kiemelik a polifonikus szövetbe ágyazott témákat, kontraszubjektumokat, torlasztásokat, fordításokat, kettős ellenpontot, követhetővé teszik a vízszintes-függőleges zenei folyamatokat, megvilágítják a helyes szólamvezetést, valamint transzparenssé teszik a fúgák formáját és felépítését. A Colorful kottái a leghitelesebb eredeti forrásra, a Berlini Állami Könyvtárban őrzött autográf kéziratra támaszkodnak, a művek részletes formai, szerkezeti és motivikai elemzéseire épülnek, feltárják Bach szándékait, zeneszerzői eszközeit, és az általuk megvalósított koncepciót és megvilágítják Bach zenei nyelvének páratlan gazdagságát.

A kottákról részletes információ az alábbi honlapon olvasható.

Kiemelt kép: Colorful kotta (Fotó: colorfulbach.hu)