November 26-tól, minden szombaton művészeti, helytörténeti, valamint régészeti séták várják a Szentendrére látogatókat, a Ferenczy Múzeumi Centrum által szervezett eseményen felfedezhetjük a festők városának művészeti, építészeti hagyományait.

Első alkalommal György Gabriella és Sütő Tünde múzeumpedagógusok vezeti körbe a program résztvevőit Szentendre zegzugos utcáin, izgalmas terein, amely régóta kedvelt témája a festőknek, többek között Czóbel Bélának vagy Vajda Lajosnak. A 90 perces séta végén lehetőség lesz lerajzolni is az elénk táruló városképi részletet. December 3-án a fotózás szerelmeseit várják: képről képre, utcákról terekre, patakpartról folyópartra vándorolnak, és megfigyelik, hol állhatott a festő, miközben Szentendre egyik jellegzetes helyszínét megörökítette. Kamerák segítségével fotókon újraalkotják a ma is látható városképi részleteket, hogy aztán a legfrissebb szentendrei képekből elkészítsék a Festői Szentendre albumot. Ugyanezen a napon Muladi Brigitta művészettörténész vezetésével a szentendrei „őstémákat” ismerhetjük meg: az egymásra torlódó házakat, a változatos tűzfalakat, a Rab Ráby házát, a Rozsnyai házat, a városszerte mindenhonnan látható templomtornyokat, a Várdombot, a Városháza barokk homlokzatát, a felfelé kúszó lépcsőket, a Szamárhegyet, a Duna kanyarulatát vagy a Bükkös-patakot.

December 10-én a Vajda Szentendréje címet viselő művészet- és helytörténeti séta Szentendre belvárosában ered Vajda Lajos nyomába Szabó Noémi művészettörténész vezetésevel. December 17-én tartják a Castrum sétát: Szentendre belvárosában a Pilisből kinyúló hegyláb lankáinak végén az észak felől a Bükkös-patak által határolt dombon helyezkedik el a római korban virágzó életet élő tábor, melyet Ulcisia Castra (később Castra Constantina) néven ismerünk. A terület ma jórészt beépítetlen, nagyrészben önkormányzati tulajdonú telek, melyen múzeumi épületek is állnak. A séta során bejárják a terület hozzáférhető részeit, a látogatók megismerhetik a feltárási eredményeket, a terület múltját, jelenét és a jövőre vonatkozó terveket Rajna András, az FMC osztályvezető régésze irányításával. A programsorozatot a Barcsay Jenő nyomában séta zárja ugyanezen a napon. Barcsay művészete szervesen kötődik Szentendréhez: a duna-parti kisváros távlati látványa, szűk utcái, hangulatos épületei szolgáltatták azokat a festészeti motívumokat, melyek felkutatására a művész a szentendrei macskaköveket rótta minduntalan, és amelyek végigkísérték alkotói útján. A sétát Iberhalt Zsuzsa művészettörténész vezeti.

A séták 1.000 forintos, egységáras jegyekkel vehetők igénybe.

Kiemelt kép: Múzeum Korzó (Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum)