Gergye Krisztián új, Synesthesia címet viselő, online video-performansz sorozatában azt a pillanatot kívánja kitágítani, amelyet egy kiállításon egy festmény szemlélésével töltünk. A széria epizódjai a társulat közösségi média felületein lesznek megtekinthetőek, minden második hét csütörtökjén válik elérhetővé egy-egy rész.

Mennyi időt töltünk egy kiállításon egyetlen egy képpel, és vajon milyen minőségben? Gergye Krisztián új táncperformansz sorozata ebből a kérdésből kiindulva jött létre, és azért, hogy teret adhasson a fókuszált figyelemnek, hogy minőségi időt szentelhessünk egyetlen egy kortárs remekmű alternatív befogadására. Különösen fontos lehet ez napjainkban, amikor a kiállítótermek zárva tartanak, és a kortárs táncművészeti alkotásokat sem élvezhetjük élőben. A sorozatban a Harangozó-díjas kortárs táncművész ismert és ismeretlen képzőművészeti remekműveket mutat be a performativitás tükrében. Egy műalkotással való személyes találkozás nem kiváltható semmilyen egyéb interpretációval, de ennek a lehetőségnek a hiányában Gergye Krisztián sorozata épp a személyes találkozás interpretációját helyezi az online térbe. Így a képpel töltött időnk is kibővülhet, és valamifajta többlet tartalom is felszabadulhat egy-egy remekmű befogadásakor.

Gergye Krisztián (Fotó: Dömölky Dániel)

„Az interdiszciplinaritás jegyében fejlődő művészeti tevékenységünk során, újabb és újabb művészeti műfajok határterületeinek kontextusában vizsgáljuk a kortárs tánc lehetséges megnyilatkozási formáit. A megvalósult alkotásaink széleskörű műfaji megközelíthetősége, valamint a kapcsolódó társművészeti ágak integrálása terén elért minőségi fejlődésünk miatt választottuk a társulatunk mottójának a műfajok szintézisét. Ez hűen tükrözi, a művészi szabadság iránti elkötelezettségünket, valamint azon törekvésünket, hogy mindenkori előadásainkban a műfaji jellemzők ne csupán kontextusként jelenhessenek meg, hanem szerves egységet alkotva, valós találkozásban, egymástól el nem választható módon alakíthassák előadásaink egyedi formanyelvét és a mondanivaló kikristályosodását. A Synesthesia sorozat, mely tevékenységünket a határokon túl is képes femutatni, mélyíti a képzőművészet, a performativitás és a kortárs tánc viszonylataira irányuló kutatásainkat.” – nyilatkozta Gergye Krisztián a társulat működési irányai kapcsán.

A felvételek a Szentendrei Művésztelepen, a MANK Galériában és a fővárosi ACB Galériában készültek. Az első rész március 18-ától elérhető és Szüts Miklós Őszi kép című akvarelljét állítja középpontba, a zenei szerkesztő Gryllus Ábris. A további epizódokban Tarr Hajnalka, Vojnich Erzsébet, Csáki Róbert és Verebics Ágnes alkotásaira reflektálnak. A Synesthesia sorozatot, mely kéthetente jelentkezik újabb részekkel a társulat YouTube és Instagram csatornáin követhetik a nézők.

Kiemelt kép: Gergye Krisztián (fotó: Gergye Krisztián Társulata)