Június 7-én jelent meg a legújabb Petőfi-sorozat az Osiris Könyvkiadó gondozásában a Petőfi-emlékév jegyében. A Budapesten tartott eseményen a sorozat mellett a már megjelent kötetek is bemutatásra kerültek.

Demeter Szilárd (a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 és az NKA Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma vezetője) a bemutatón kiemelte, hogy a most megjelent nyolc kötet valójában egy sorozatnak csak az első nyolc darabja. Az irodalomtörténeti kötetek mellett művészettörténeti kiadványsorozatot is terveznek, és az új sorozatokat minden köz- és iskolai könyvtárba eljuttatják. Gyurgyák János (az Osiris Könyvkiadó vezetője) pedig elmesélte, hogy a művek előkészítése már másfél évvel ezelőtt elkezdődött, a koncepció egyik pillére az volt, hogy a kötetek témáját ne csak Petőfi Sándor és munkássága adja, hanem egy tágabb korszakot öleljen fel és annak legnagyobb alkotóival is foglalkozzon, Petőfi mellett többek között Vörösmarty Mihály, Arany János és Madách Imre is megjelenjen.

Emellett fontos kiemelni azt is, a megjelenő műveket és monográfiákat recepcióskötetek egészítik ki, amelyekbe összerendezik az elmúlt 200 év legfontosabb tanulmányait. A mintakötetet Margócsy István készítette el Petőfi Sándor emlékezete címmel. Ezekhez a kötetekhez illeszkedve jelent meg a sorozatban Hermann Róbert Az 1848-49 forradalom és szabadságharc című könyve, amely tágabb politikai szemlélettel vizsgálja ezt a korszakot. Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése, valamint próza- és drámafordításai Szalisznyó Lilla és Zentai Mária irodalomtörténészek szerkesztésében került kiadásra. Összes versei pedig Kerényi Ferenc szerkesztésében, aki a költő tudományos igényű gondozásának több mint egy évtizede szerkesztője és sajtó alá rendezője, számos emlékhely kiállításának rendezője. Szintén Kerényi jegyzi a Petőfi Sándor élete és költészete című munkát, amely kritikai életrajzként tartalmazza a költő részletes biográfiáját, feltárja életműve keletkezéstörténetét, valamint bemutatja korabeli fogadtatását és a recepció legfontosabb irányait is. A magyar romantika ikercsillagai – Jókai Mór és Petőfi Sándor című, Szilágyi Márton szerkesztette tanulmánykötet pedig egymás tükrében próbálja meg értelmezni az 1840-es évek két legnagyobb magyar irodalmi tehetségének, Jókai Mórnak és Petőfi Sándornak az életművét.

Kiemelt kép. Jókai Mór és Petőfi Sándor (Fotó: Cultura.hu)