Gaál József Munkácsy Mihály-díjas festő, grafikus, szobrász, művészeti író, egyetemi docens kiállítása február 28-án nyílik az Országút Galériában. Munkáinak, figuráinak egyik meghatározó jegye a deformáltság, az anatómiai pontosságtól való folytonos eltérülés, amely többnyire groteszk, elesett vagy éppen robosztus alakok, arcok megjelenéséhez vezet. A most nyíló kiállításán új, eddig még sosem látható alkotásai is megtekinthetőek leszek.

Gaál József általános emberi karaktereket, archetipikus jellemvonásokat magán viselő motívumai önálló szerepben tűnnek fel festményein, grafikákáin, illetve kisplasztikáin. Művészetét emblematikus tömörséggel jellemzi az alkotásaiban folyamatosan megjelenő groteszk, hangsúlyosan maszkszerű arc, mint az emberi lélek feltárhatatlan mélységeiből felszínre törő szellemi princípiumok szimbolikus telítettségű megnyilatkozásai. Kreált figurái a tragikus groteszk kifejezéssel jellemezhetőek.

Hogy mit is jelent ez? Ő maga mondja el: „A tragikus groteszkben nem lehet pátosz, az esetlen és esendő kicsorbultsága számomra az a groteszk, amely már a lelkünk belső barlangjában van. Önmagunk kísértetiessége, idegensége, a belső odúk sötétségében lakozó öntudatlan énünkkel való találkozás, mindenféle idealizáltság, stilizáltság nélkül. Bepillantunk a tükör mögé, a mélységből visszaverődő fények mindig torzítanak, de ezek a megfejtendő hieroglifák. A megjelenő arc és figura egyszerre perszonális, ami külső, formai egyediség, a személyiség egyedi látványa, de ezen túl hordozza a közösségi lét sajátos jeleit. Az élő arc mimikájából kell egy olyan pillanatot kiemelni, amely egy festő számára állapotok egymást elfedő, sejtető rétegei. Ezek nem a gondtalan kényelem pillanatai, inkább zavarodott állapotok, amikor a kavargó rejtjelekből a másik arcot kell kihámozni. A tragikus groteszk a mindent áthágó szélsőséges tapasztalat utáni ülepedés, a túlélés utáni fintor, ami ráfagyhat a megszületett ábrázatra.”

A kiállítás február 28-án 17 órakor nyílik és március 23-áig megtekinthető az Országút Galériában.

Kiemelt kép: Gaál József (Fotó: orszagut.com)