Június 13-án a Hagyományok Háza felhívást tett közzé a népi előadó-művészeti alkotások minősíttetésére és népi előadó-művészeti minősítő cím elnyerésére, amelyre szeptember 18-ig lehet jelentkezni. 

A népi előadó-művészeti alkotások minősítésére a Hagyományok Háza főigazgatója minősítő zsűrit kér fel, amely véleményezi a minősítés céljából benyújtott alkotásokat. A minősítés kritériumai: a szakmai, művészeti megvalósítás és a népi előadó-művészet továbbéltetésében, a magyar nemzeti, illetve magyarországi nemzetiségi kulturális identitás erősítésében, a kulturális érték- és mintaközvetítésben betöltött szerep, a népművészeti hagyományok őrzésének komplexitása, az előadóművészi színvonal és a folklorisztikai hitelesség. Nagy Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értéket képvisel, magas színvonalon jeleníti meg a magyar, illetve valamely magyarországi nemzetiség népművészeti hagyományait, a hagyományos stíluselemeket és technikai megvalósítása, előadói színvonala és folklorisztikai hitelessége kifogástalan. Páva minősítési besorolást kap az a népi előadó-művészeti alkotás, amely esztétikai és technikai szempontból is színvonalasan, folklorisztikailag hitelesen jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

A kérelmezők népzene, néptánc és népmese szakágakban adhatják be kérelmüket, hagyományőrző, revival amatőr és hivatásos kategóriában. Az alkotás minősítését kérelem benyújtásával kell kezdeményezni. A kérelem online kitölthető és beküldendő pályázati adatlapon és ezzel egyidőben a kitöltött, kinyomtatott és aláírt adatlap minosito.pava@hagyomanyokhaza.hu e-mail címre történő megküldésével nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a szakáganként meghatározott terjedelmű és tartalmú videómellékletet. A színpadi bemutatókra november 10-én és 11-én kerül sor, ezek alkalmával a videón előzetesen megküldött alkotások közül csak azt vagy azokat kell bemutatni, amelyek minősítését kéri a kérelmező.

További részletek a Hagyományok Háza oldalán érhető el.