Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) pályázatot hirdetett fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, kísérleti irodalom) művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kaphatnak támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével. Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

A pályázat benyújtására az az 1982. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó jogosult, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül más központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Az elbírálásnál előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás.

A pályázat benyújtásához az alapdokumentumok mellett szükséges csatolni a szakmai önéletrajzot, a lefordítandó mű bemutatását (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama – legfeljebb 2 oldalban), valamint egy mintafordítást (részlet az eredeti műből és annak fordítása – legfeljebb 10.000 leütés terjedelemben). A pályázatot postai és elektronikus úton lehet benyújtani, 2022. április 30-án éjfélig.

A pályázatot a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el, a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 30 nap alatt. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a pim.hu és a dia.hu honlapon közzéteszi. A 2022-ban rendelkezésre álló keretösszeg: 9.600.000 Ft, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast támogathat, legfeljebb 6 hónapos időtartamra, havi bruttó 200.000 Ft összeggel.  

A pályázat további feltételei és részletei a PIM honlapján olvashatóak.

Kiemelt kép: Petőfi Irodalmi Múzeum névtáblája (Fotó: PIM)