Hét Kossuth-díjas művész elnökségével megalakult a Magyar Muzsikusok Szövetsége, amelynek célja a klasszikus zene társadalmi elfogadottságának emelése, a magyar zene értékeinek megőrzése és fejlesztése. 

A Magyar Muzsikusok Szövetségének (MMSZ) 21 alapító tagja között olyan jeles művészeket találunk, mint Eötvös Péter, Vásáry Tamás, Takács-Nagy Gábor vagy Várdai István, elnöke Keller András hegedűművész, az elnökség tagjai pedig Balázs János, Baráti Kristóf, Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás, Rost Andrea és Várjon Dénes. Az alapítók szerint a magyar zenei élet kivételes értéket képvisel, amely a Kodály Zoltán által megalkotott zenepedagógián, a Weiner Leó tanítása által kialakult kamarazenei hagyományon, a gazdag magyar kóruskultúrán, a világszínvonalon alkotó magyar zeneszerzők, előadók és zenekarok tevékenységén alapul. Az MMSZ célja elsősorban a klasszikus zene társadalmi elfogadottságának emelése, egy átfogó stratégia megalkotása a célok elérése érdekében.

Az elnökség első ülésén több kiemelt témában javasolta munkacsoportok, valamint egy vezetői szintű találkozó létrehozását a kulturális kormányzat felé, amelyekben ajánlásokat fogalmaznak meg az MMSZ által felvetett témákban. Véleményük szerint a zenei nevelés hanyatlása, a tantárgyi struktúrán belüli marginalizálódása, a gyerekekben az énekléssel és a klasszikus zene hallgatásával, művelésével kapcsolatban kialakuló negatív attitűd a zenei élet egészére káros hatással van, tágabban nézve pedig az ország kulturális színvonalát veszélyezteti. A folyamat megfordítására a zeneoktatás teljes felmenő rendszerében változásokra van szükség, el kell érni, hogy a zenepedagógusi pálya vonzó legyen, a klasszikus zene értékeit pedig széles körben népszerűsíteni kell. Emellett cél az alap- és középfokú zeneiskolák fejlesztése, a zenei pálya vonzóvá tétele, a zenét tanuló fiatalok számának növelése, mert a magyar zene kiválóságának megőrzése csak az alapok megerősítésével valósítható meg. Az elnökség továbbá kiemelten kíván foglalkozni továbbá olyan témákkal is, mint a zene szerepe a roma felzárkóztatásban, a kamarazene rangjának visszaállítása, idős zenészek számára életjáradék biztosítása, és egy olyan kiállítás létrehozása, amely a legnagyobb magyar zenei előadóművészek életútját, a világ zenei életében betöltött szerepüket mutatja be.

Kiemelt kép: Keller András (Fotó: Cseke Csilla)