Éber Miklós műgyűjtő Mattis Teutsch János alkotásaiból álló kollekciója tekinthető meg a Virág Judit Galériában. Éber Mikós az életmű legjavát válogatta össze, emellett kiemelt figyelmét bizonyítja, hogy élete utolsó tíz évét szinte kizárólag Mattis Teutsch János munkásságának szentelte, számtalan publikációt írt a gyűjteményének legjelentősebb darabjairól.

Mattis Teutsch János 1884-ben született az erdélyi Brassóban, itt töltötte élete jelentős részét, a helyi faipari szakiskolában oktatott. A festészet és a szobrászat felé a párizsi útja alkalmával fordult a figyelme, ahol 1906 és 1908 között megismerte a  a francia főváros művészeti életében ekkor bekövetkezett radikális változásokat, illetve a posztimpresszionista, fauve és korai kubista művészeket. Sajátos festészeti stílusát az 1910-es évek első felében, Brassóban érlelte ki. Festményeit, grafikáit és szobrait szinte kivétel nélkül otthonában készítette, többnyire teljes művészi és szellemi izolációban. Életének és munkásságának látszólagos elzártsága és provincialitása ellenére Mattis Teutsch kiemelkedő módon járult hozzá az 1910-es és 1920-as évekbeli európai avantgárd művészetéhez. Alkotásai egy-egy periódusban meghatározták a nyugat- és kelet európai modernista kiállítóhelyek programját és számos avantgárd folyóirat arculatát. Ezeknek a műveknek a jelentős része is kiállításra került a Virág Judit Galériában.

Mattis Teutsch János életműve rendkívül gazdag, az avantgard periódusa is több részre osztható. A periódusokat jól nyomon követhetjük a kiállítás megtekintésekor. (Korai festmények 1908-1910., Tájképek 1916-1919., Érzetek 1919-1920., Alakok 1919-1921., Lelki virágok 1921-1924. és Figurális kompozíciók 1921-1928.)

A Virág Judit Galériában több,mint 210 alkotás tekinthető meg a kiemelt jelentőségű művész életművéből, egészen július 30-ig. A  hétköznapokon 10-től 18 óráig a galéria ingyenesen látogatható.

Kiemelt kép: Mattis Teutsch János-Táj (Fehér kereszt), 1918 (forrás: Virág Judit Galéria)