Ma este, 18 órakor mutatják be felolvasószínházi keretek között Szivák-Tóth Viktor első drámáját a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Az előadásban Szikszai Rémusz, Török-Illyés Orsolya, Márfi Márk, Formanek Csaba és Enyedi Éva működik közre, a szerzővel Radnóti Zsuzsa beszélget.

Szivák-Tóth Viktor első drámája, a Fényeskedjék neki az Örkény István drámairói ösztöndíj keretében készült el, idén pedig felolvasószínházi eseménnyel egészül ki a támogatás. A szerző mentora, Radnóti Zsuzsa ezekkel a gondolatokkal méltatta a művet: „Manapság egyre ritkább az olyan első-drámás jelentkezés, amely a megszokott drámaírás dramaturgiai eszközeivel, formai jegyeiben szólal meg, mint mondjuk, a hely-idő és cselekmény egység hármasában, jambikus lejtésű dialógusokban. Szivák-Tóth Viktor első, egész estés drámájában azonban vállalta ezt a látszólag korszerűtlen megszólalást, azzal a felhajtó erővel, hogy maga a történet és az ezt mozgató szereplők nagyon is mai, nagyon is jelen idejű hangütéssel, társadalom-kritikai aurával és mozgató erővel rendelkeznek. Már maga a történet is feszes drámai ívvel építkezik, megszabva a szereplők röppályáját, és megszabva az egy mondatba sűríthető cselekmény kezdetét és végét. Hogyan jut el a kötelező gyász állapotától a szétesés káoszáig egy eddig kőkemény érdekek és erő által összetartott közösség, amikor összegyűlnek a nagyvállalkozó vezető halála és temetése után, a szokásos toron. És a történet tragikus, szatirikus hátterében eközben egyre felismerhetőbben földereng egy általánosabb képe is jelenünk közállapotainak: a kötelező erővonalak mentén szerveződő, majd szétrobbanó, újra összeálló érdekek és szövetségek hálójába bonyolódó agresszív közösségek alakulásáról. Egy olyan csúcspontig, ahol végül szétrobban az egész egy mindenkit hátrányosan érintő titok miatt. És a fiatal drámaíró meglepő színpadi érzékkel és fantáziával a befejezést váratlan módon kiemeli ebből a szűk horizontú valóságból és átemeli egy teátrálisan, groteszk, álomszerű világba. Erős befejezés, amely biztató drámaírói pályát feltételez. Örömteli lenne, ha a drámaszöveg lehetőséget kapna színpadi bemutatkozásra is.”

Kiemelt kép: Fényeskedjék neki – plakát (Forrás: Facebook)