Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú emlékére állított emlékművet a Fiumei úti sírkertben a Madách Színház és a Nemzeti Örökség Intézete. Az avatóünnepségre egy különleges, tematikus séta keretében került sor, majd a Madách Színház művészeinek előadásában felcsendült a Kazinczy Lajos életét bemutató A tizenötödik című musical néhány dala is.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hős tábornokaira legtöbbször aradi tizenhármakként hivatkoznak, ám lényegesen kevesebben ismerik azokat az áldozatokat, akiket szintén Aradon, (azonban nem október 6-án) végeztek ki. Ilyen elfeledett hős a tizenötödik aradi vértanúként is emlegetett Kazinczy Lajos, a híres nyelvújító, Kazinczy Ferenc fia is. Élete akkor került reflektorfénybe, amikor a Madách Színházban bemutatták Szirtes Tamás rendezésében a Derzsi György-Meskó Zsolt szerzőpáros A tizenötödik című musicaljét. A darab nemcsak azért különleges, mert egy kevéssé ismert történelmi szereplő életét és tragédiáját mutatja be, de a Kazinczy Lajos életéről szóló musical az első darab a magyar színház- és zenetörténetben, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korát helyezi középpontba.

A tizenötödik aradi vértanú emlékhelyének avatásán a résztvevőket Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója köszöntötte, Kazinczy Lajos hősiességét pedig Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója méltatta emlékbeszédében: „Kazinczy Lajos életének és hősi halálának emlékét az utókor, vagyis a mi feladatunk megőrizni – éppen ezért nagyon örülünk, hogy a Madách Színházban helyet adhatunk A tizenötödik című, Kazinczy Lajos életét egészen új perspektívából feldolgozó, emellett a musical műfaji kereteit is feszegető előadásnak. A most felavatott emlékhelynek köszönhetően remélhetőleg rövidesen Kazinczy Lajos esetében is érvénytelenné válik az „elfeledett aradi vértanú” megnevezés.”

Kazinczy a hadbírók előtt – Jelenetkép A tizenötödik című musicalből (Fotó: Madách Színház)

A séta több, az 1848-49-es eseményekhez kapcsolódó hős síremlékét is érintette. Az első állomás a szabadságharcban eleső honvédek parcellája volt, ahol Ormai Norbert emléktáblája is helyet kapott. Az emléksétán a résztvevők a Haynau által megvesszőztetett Maderspach Károlyné síremlékét, az osztrákok által kivégzett kilenc vértanú emlékére felállított Kilencek oszlopát, Mieczysław Korybut Woroniecki lengyel herceg, valamint a három aradi özvegy (Schweidel Józsefné, Damjanich Jánosné és Lázár Vilmosné) sírhelyét tekinthették meg. A séta Kazinczy Lajos most elhelyezett emlékhelyénél ért véget, ahol az esemény résztvevői a síremlékre helyezett fehér rózsákkal fejezték ki tiszteletüket a 173 éve kivégzett tizenötödik aradi vértanú előtt.   

Kiemelt kép: Simon Boglárka, Détár Enikő, Gallusz Nikolett, Ladinek Judit és Borbély Richárd Kazinczy Lajos emlékhely-avatásán (Fotó: Madách Színház)