Molnár Ferenc az Útitárs a száműzetésben című műhöz készített kéziratos feljegyzéseit vásárolta meg a Petőfi Irodalmi Múzeum, így a dokumentumegyüttes restaurálás és elsődleges szakmai feldolgozás után várhatóan 2023 őszén egy irodalmi est és alkalmi kiállítás keretében kerül kiállításra.

Egy kaliforniai antikvárium kínálatában bukkant fel Molnár Ferenc elveszettnek hitt kézirat-jegyzete, amelyet a szerző az 1940-es Egyesült Államokbeli emigrációját követően írt, és amely az Útitárs a száműzetésben című önéletrajzi prózájának fogalmazványait tartalmazza. A „Jegyzetek egy önéletrajzhoz” alcímet viselő kötet Molnár és Bartha Vanda mély barátságának, összetartozásának krónikája, meghitt hangú visszaemlékezés a szerző titkárnőjére, munkatársára, asszisztensére, aki tökéletes (úti)társként kísérte az írót magánéletében és hivatásában ezekben az években. Krónikája a szerző utolsó éveinek: emberi és munkakapcsolatainak, valamint a gyásszal és veszteséggel megbirkózni képtelen író szintézis-készítésének, hiszen Bartha Vanda 1947-es tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálát követően az író tartós depresszióba esett, keserűen és zárkózottan töltötte élete utolsó éveit 1952-es haláláig.

A terjedelmes, zömében német, kisebb részben angol nyelvű, az 1940-es évek végén golyóstollal, kék tintás és piros ceruzaírásos rájegyzéssel kiegészített, különféle méretű papíron írt autográf jegyzetek a restaurálást követően állnak majd a kutatók rendelkezésére. A nagyközönség várhatóan 2023 őszén ismerhetik meg az anyagot egy irodalmi esten, amelynek kísérőrendezvényeként a kéziratok alkalmi kiállítására is sor kerül.

Kiemelt kép: Molnár Ferenc kéziratos feljegyzései az Útitárs a száműzetésben című műhöz (Fotó: Birtalan Zsolt/Petőfi Irodalmi Múzeum)