A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata a korábbi évekhez hasonlóan idén is drámaíró pályázatot hirdet, melyre vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltő színműveit várják. A pályázat célja, hogy segítse az új magyar darabok létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére is, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Pályázni vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók tudnak, egész estét betöltő, még nem publikált, bemutatásra nem került alkotásaikkal, tematikai és műfaji megkötés nélkül.  Olyan szerzők drámáit is várják, akiknek egyéb színpadi műveit már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanokét is, akik drámaíróként még nem mutatkoztak be. Egy pályázó egy alkotással vehet részt.

A háromtagú bírálóbizottság a beérkezett pályaművekből kettőt díjaz, amelyet a Népszínház Magyar Társulata október végén bemutat a Délvidéki Magyar Színjátszás Napjának alkalmából rendezett Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők Felolvasószínházában. A két nyertes pályamű egyenként 20.000 dináros pénzjutalomban részesül.

A pályaművek végső beérkezési határideje: 2019. október 11. Az alkotásokat elektronikus formában az
office@szabadkaiszinhaz.com e-mail címre várják, „Drámapályázat” tárggyal. Az e-mailben szükséges feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb.).

Kiemelt kép: Jelenet a Mi történt Baby Jane-nel? című előadásból (fotó: Szabadkai Népszínház Magyar Társulata)