Megtartották a Nemzeti Színházban a Don Juan olvasópróbáját: Molière drámáját Alekszandar Popovszki állítja színpadra. A bemutatóra január 27-én kerül sor.

Don Juan csaknem négy évszázada, 1630-ban lépett először színre. Tirso de Molina spanyol drámaíró két jól ismert, hazájában legendaként terjedő elbeszélést forrasztott össze: a gátlástalan csábító hódításainak szüzséjét és a sírjából kőszoborként visszatérő, ártatlanul lemészárolt hős bosszújának a történetét. E drámai alapanyag Mozart 1787-ben bemutatott Don Giovannijában nyerte el végső formáját, mint az „érzéki zsenialitás” diadala. Molière drámája, a Don Juan vagy a kőszobor lakomája (1665) műfaját tekintve komédia. Azoknak a 20. századi átiratoknak az előképe, melyekben a csábító képtelen szerelembe esni. Mint mások boldogságának szemlélője, már csak árnyéka egykori önmagának, hisz csábításaival sorra kudarcot vall. Záró nagymonológja ugyanakkor – amelyben a képmutatás „mesterségéről” értekezik – annak a bizonyítéka, hogy csak egy hajszál választja el őt Molière-től, a korának „erényszámba menő bűneit” kipellengérező szerzőtől.

Alekszandar Popovszki (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

A képmutatás divatos bűn, és mint minden divatos bűn, erénynek számít” – mondta el Alekszandar Popovszki, aki A Mester és Margarita után rendez ismét a Nemzetibe. – „Don Juan utolsó monológjának alapgondolata ez, mely tükrözi Molière képmutatásra vonatkozó, lesújtó véleményét. Érdekes, hogy más tulajdonságok is, amiket az író drámáiban megvet vagy dicsér, valami íratlan szabály szerint, az ő értékrendjének ellentétévé válnak. Talán ebből következik, hogy amennyire Molière szerette volna „befeketíteni” Don Juan alakját, az annál több együttérzést és rokonszenvet váltott ki a közönségből, majd végül hős lett belőle. Olyan hős, aki az élet nem megszokott szabályai szerint működik, és amely „szabályok”, őt végül a pokol tüzébe taszítják. Donna Elvira elrablása a kolostorból, vagy Donna Anna elcsábítása férje síremlékénél, Molière Istenhez és egyházhoz való személyes viszonyát idézi. Don Juan drámája tehát esetünkben is mint az emberi és az ember feletti szellemvilág kapcsolódásának lélektani elemzése kerül színre.”

A főbb szerepekben Bordás Roland, Rácz József, Szász Júlia, Berettyán Nándor, Mészáros Martin, Rubold Ödön, Varga József, Barta Ágnes, Ács Eszter, Tóth László, Udvaros Dorottya, Katona Kinga, Kovács S. József és Szép Domán mutatkozik be.

Kiemelt kép: A Don Juan szereplő- és alkotógárdája (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)