Június 14-én nyílik meg a Budapesti Román Kulturális Intézet székházában a Művészet és anatómia – Rokonsági viszonyok. Constantin Brâncuși – Barcsay Jenő című kiállítás. A projekt alapötlete, hogy miképpen lehet forrásként használni a művészetek területén végzett tudományos igényű kutatásokat, valamint milyen mélységeket tár fel a művészeti anatómia mélyreható tanulmányozása. A nagy művészek saját műhelyeikben végzett „laboratóriumi” kutatásai egyben hiteles műalkotásokat is szülnek.

Constantin Brâncuși 1876. február 19-én született a Gorj megyei Hobițán, és 1957. március 16-án halt meg Párizsban. Brâncuși mára egy nemzetközileg is általánosan elismert személyiség, aki jelentősen hozzájárult a kortárs szobrászat nyelvének és plasztikai látásmódjának megújításához. 1902-ben végzett a bukaresti Képzőművészeti Iskolában, ahol szobrászatot tanult. Klasszikus stílusú fiatalkori művei is jelentősek, közülük is kiemelkedik a Vitellius mellszobra, a Laokoon fejtanulmány, valamint az Ekorsé.

Barcsay Jenő egy erdélyi fejedelmi család késői leszármazottja, középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, majd tanítói és kántori oklevelet szerzett. 1924-ben végzett a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, majd 1945-ben Krocsák Emil ajánlására Szőnyi István visszahívta az intézménybe, az anatómia és a szemléleti látszattan tanára lett. Barcsay 1953-ban megbízást kapott egy anatómiai tankönyv megírására. Ez lett a híres Művészeti anatómia, amellyel elnyerte az „Év legszebb könyve” címet, valamint munkáját Kossuth-díjjal is jutalmazták, a könyvet később számos nyelvre lefordították, valamint oktatási intézményekben tankönyvként használják.

Constantin Brâncuși (Fotó: hirmondo.ro)

A kiállítás és projekt célja a tudomány, a nevelés és a művészet szoros kapcsolatának népszerűsítése, amelyet Brâncuși és Barcsay munkái egyaránt kiválóan illusztrálnak. A tükör-kiállítás egyszerre mutatja be a két művész műveit, valamint ritkán vagy alig látott képeket is láthatunk a Craiovai Képzőművészeti Múzeum gyűjteményéből. A kiállításon megcsodálhatjuk Barcsay könyvének különböző nyelvű variánsait, valamint a Brâncuși Ekorséjáról készült fotográfiát is. (Az Ekorsé egy gipszből készült 177 × 52 ×32 cm méretű egészalakos anatómiai tanulmány, amelyet Brâncuși 1900–1902 között készített a kor híres orvosa, dr. Dimitrie Gerota gondos vezetése mellett.)

A kiállítás kurátorai Cătălin Davidescu művészetkritikus, a Craiovai Képzőművészeti Múzeum képviselője, valamint Feledy Balázs művészettörténész, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány képviselője.

Kiemelt kép: Barcsay Jenő festőművész 1960-ban (Fotó: Fortepan)