A Hagyományok Háza szervezésében kerül augusztus 8-12. között megrendezésre az I. Ifjú Nomádok Tábora, amelyre 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják.

50 évvel ezelőtt avantgard népművészeti mozgalom bontakozott ki a népzene, a néptánc és a kézművesség területén, olyan fiatalok közreműködésével, akik az önkifejezés, a közösségalkotás, a kortárs kultúra megújulásának lehetőségét látták a népzenében, néptáncban, népköltészetben és a tárgyalkotásban. Példájukkal, szakmai tudásukkal és azzal, ahogy a néphagyományról gondolkoznak, mind a mai napig meghatározzák a táncházmozgalom alakulását és értékrendjét. A Hagyományok Háza napjaink népművészeti mozgalmában résztvevő fiatalok számára kíván lehetőséget adni a generációs önmeghatározásra, önszerveződésekre és szakmai kezdeményezésekre. Ennek érdekében felhívást tettek közzé az I. Ifjú Nomádok Táborában való részvételre.

A felhívás a néphagyomány területén tevékenykedő magyarországi és határon túli fiatal, 18-35 év közötti alkotóknak, előadóknak, kutatóknak, tanároknak szól, akik tevékenyen részt kívánnak venni a folklorizmus, a revival jelenségek elméleti és módszertani kereteinek megújításában. A jelentkezők közül a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely munkatársai 25 főt fognak kiválasztani, akik meghívást kapnak az I. Ifjú Nomádok Táborába. Ez a tábor lehetőséget teremt arra, hogy megismerjék egymást és a Nomád nemzedék tagjait, tapasztalatot cseréljenek, közösen gondolkodjanak az előttük álló lehetőségekről, megvitassák a kérdéseiket, szélesítsék látókörüket és újító kezdeményezésekkel és jövőbeni közös tervekkel gazdagodva térjenek haza. A táborral egy időben és egy helyen zajlik majd a Forgószél és Garabonciás hon- és népismereti levelező verseny győzteseinek jutalom tábora, így a programban lesz közös kézműveskedés, éneklés, táncház, mese és játék. A Hagyományok Háza biztosítja a résztvevők számára a tábori programot, a szállást és az étkezést, az utazást a résztvevőknek önerőből kell megoldani.

Jelentkezni május 20. péntek éjfélig lehet, a jelentkezési lap kitöltésével, valamint két, 4.000-4.500 karakterben kifejtendő kérdésre (Milyennek szeretnéd látni a népművészeti mozgalmat (folklorizmus/revival jelenségeket) 10 év múlva? Mit tennél meg te magad ennek érdekében?) adott válasz megküldésével. Részletek a Hagyományok Háza oldalán olvashatók.

Kiemelt kép: A Hagyományok Házának belső tere (Fotó: Hagyományok Háza / Facebook.com)