November 26-án tartották a Ciróka Bábszínház idei évadának harmadik bemutatóját: az Állatkerti útmutató a magyar gyermekirodalom ismert alkotásaiból készült, az előadásban az óvodások a lírával, mint műnemmel találkozhatnak, ismert szerzők (Devecseri Gábor, Romhányi József, Tamkó Sirató Károly és Tandori Dezső) népszerű gyerekversein keresztül.

Veres András, a darab rendezője elmondta: „a versekkel való találkozás kisgyermekkorban rendkívül fontos az anyanyelv elsajátításához. Az állatokról szóló versek, mesék nem véletlenül népszerűek a kisiskolások és az óvodások körében, hiszen a mondókák, versek gyakran szólnak állatokról, akiknek születésünktől tanuljuk a nevüket, alakjukat. Így hamar jó ismerőseinkké válnak. Egy – egy állatszereplőn keresztül a gyerekek valós, ismert helyzeteket tudnak átélni, de játékos formában, a valóság súlya nélkül. Így egyszerre kívül és belül is vannak a szituáción, ami felszabadítóan hat a színházi élmény során.”

A darab színpadra állításának módja tág teret enged a fantázia szárnyalásának. A kortárs bábszínház egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb formája a tárgyjáték: amikor egy jól ismert tárgy hirtelen új funkciót kap, sokban hasonlít ahhoz, ahogy a gyerekek játszanak. Hétköznapi tárgyak lényegülnek át színpadi szereplőkké, a nézők szeme láttára jönnek létre a különböző különös, vagy éppen jól ismert állatok. Egy doboz, egy fadarab, egy ócska cipő könnyedén változhat pingvinné, tevévé vagy akár hallá is. Az előadás ezt a típusú játéktudatot igyekszik magas színvonalú tárgy animáció segítségével, művészi szintre emelni (báb- és díszlettervező: Grosschmid Erik).

Jelenetkép az Állatkerti útmutató című bábelőadásból (Fotó: Ciróka Bábszínház)

Az előadásban fontos szerep jut a zenének (zeneszerző: Kiss Dávid), amely hol megerősíti a színpadi történéseket, hol ellenpontozza azokat. Időnként harmonikusan meghúzódik a háttérben, de néhány pillanatra főszereplővé is válik. És mivel a líra és a zene közös tőről fakadnak, három vers dalként hangzik el a színpadon, változatosabbá téve az előadás ritmusát. Veres András kiemelte: az, hogy versekből áll össze az előadás szövege, rendkívül felszabadító érzés (hiszen nem köt a cselekmény logikus átadásának, magyarázatának kényszere), de egyidejűleg erős keretet is ad az alkotóknak, mivel a vers kötött forma, tiszteletben kell tartani a ritmusát, a szavak dallamát.

Az előadásban szereplő három fiatal színész – Darvas Emőke, Horgas Ráhel és Szekeres Máté – energiája, kreativitása, és a tárgyakhoz, bábokhoz való hozzáállása nagyon sokat hozzátesz a végeredményhez. Az óvodásoknak szóló produkció a bábszínház kistermében kapott helyet, ahol a gyerekek barátságos térben, párnákon ülve engedhetik szabadjára képzeletüket és tehetnek izgalmas állatkerti sétát az előadásban hallható versek ritmusára.

Kiemelt kép: Jelenetkép az Állatkerti útmutató című bábelőadásból (Fotó: Ciróka Bábszínház)