A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumhoz került Áchim L. András, a Magyarországi Parasztpárt egykori elnökének, néhai országgyűlési képviselőnek a hagyatéka.

Martyn Emília igazgatóhelyettes a múlt héten tartott sajtótájékoztatón elmondta, gyűjteményeik gyarapítása folyamatos feladatot jelent, olyan tárgyak beszerzésére is törekszenek, amelyek az egykor Békéscsabán élt, neves személyekhez kötődnek, akik korukban jelentős tetteket vittek véghez. Ilyen személy volt Áchim L. András is. Felidézte, hogy 2021-ben már rendeztek egy tárlatot Áchim L. Andrásról objektíven címmel születésének 150., halálának 110. évfordulója alkalmából. Ekkor vették fel a kapcsolatot a parasztpolitikus még élő utódaival: Medvegy Iván – akinek nagyanyja Áchim L. András lánya, Mária volt – elhatározta, hogy a birtokában lévő dokumentumokat és tárgyakat végrendeletében a múzeumnak adományozza. Ezt az óhaját teljesítette a közelmúltban özvegye, Medvegyné Máthé Krisztina.

A múzeumhoz került egy részletes családfa, amelyen Gyóni Géza neve is olvasható, aki Áchim másodunokatestvére volt, valamint a tárgyak sorát bővíti Áchim Mária vésett díszítésű, ácsolt ládája, amely kelengyésláda volt.  A dokumentumok között megtalálható Áchim szüleinek, Áchim Andrásnak és Prisztavok Ilonának az esketési levele, Áchim L. András keresztlevele, az ő és Rajtár Ilona származási táblája, özvegyének gyászjelentése és egy róla készült fotó, lánya, Áchim Mária és Medvegy Elemér házassági anyakönyvi kivonata, továbbá a Magyarországi Parasztpárt által kibocsátott gyászjelentés 1911. május 16-ról. A felsoroltakon túl még számtalan családhoz kötődő és feldolgozásra váró dokumentum is található az ajándékozott anyagban.

Kiemelt kép: Áchim L. András családfája (Fotó forrása: behir.hu)