Sprok Antal bútorszobrász Tücsköm-bogaram címmel rendez kiállítást, mely november 5. és 30. között tekinthető meg a Budapesten II. kerületben található Klebensberg Kultúrkúriában. A kiállítás minden nap 10 és 18 óra között látogatható.

Réz András szerint Sprok Antallal és alkotásaival találkozni különleges kaland. Hiszen bármit készítsen is – bútort, szobrot, szoborbútort -, minden egyes darabja beavatás a fa misztériumába. Úgy hozza létre különleges alkotásait, hogy mindvégig tiszteletben tartja anyaga természetét, méltóságát. Ezek a mívesen megmunkált tárgyak kentaur-természetűek, hiszen a szoborság és a bútorság arányosan őrződik meg bennük. Bár a kiállító teremben a szoborfunkció az erősebb, de valóságos belső térben elhelyezve a szoborbútor is másként viselkedik: kinyithatjuk az ajtaját, kikaphatunk belőle egy ruhadarabot, kihúzhatjuk a fiókot és megtalálhatjuk elveszettnek hitt apró hétköznapi tárgyainkat, közben pedig valamiféle meghitt viszony születik köztünk és a szoborbútorban testet öltő lény – állat vagy ember – között.

Adrovitz Anna, művészettörténész szintén kiemelte, hogy Sprok Antal alkotásai kettős természetűek: a szobor-lét esztétikai minőségéhez a gyakorlati használatbavétel, a bútorként való funkcionálás minősége társul. A szoborbútorok eredeti művek, amelyek eredetisége az anyagválasztásban, a megformálásban, a tartalomban és a használatban rejlik. A művek anyagának és témájának forrása pedig nem más, mint a minket körülvevő természet, az emberi természettel kiegészülve. Az így létrejött sajátos formákkal Sprok a maga képzőművészeti világának egyéni nyelvezetét teremti meg. Színes valóságának egyaránt része a humor, az irónia, a groteszk, illetve az egzisztencializmus kérdésfelvetései. Ezt a komoly komolytalanságot egzotikus fafajták felhasználásával közvetíti a művész, amely anyagok megmunkálása fokozatokat mutat. A finoman lecsiszolt, festett felületek mellett ugyanis helyet kapnak az alkotásokban a rusztikus, korhadt, több száz éves faanyagok a maguk naturalitásában, megidézve így a magyar vidéki retró hangulatot. A szoborbútorok mesebeli világa a forma és az anyag érdekessége, hogy érdessége által érintésre, kapcsolatteremtésre ösztönöz és olyan párbeszédbe lépteti a szemlélőt, ahol a befogadás során a tapintás finom érzetein keresztül közelebbi kapcsolatba léphet az alkotásokkal. Annál is inkább, mert a szobrok polcokat, fiókokat, rekeszeket rejtenek magukban, amelyekbe mindenki kedve szerint bepakolhatja különféle dolgait. Sprok Antal a képzőművészet egy olyan fiókját faragja ki és tölti meg alkotásaival, amely a szobrok statikus világába lehel életet.

Kiemelt kép: Nagymágocsi buxusok (Fotó: Kultúrkúria)