Augusztus 21-én jelenik meg a Selinunte Kiadó gondozásában Pap Gábor A dramatikus zene felfedezése című kötete.

Pap Gábor több mint 25 éve foglalkozik színházzal és zenével – pontosabban: a zenével a színházban. Dolgozott színházi zeneszerzőként, rendezőként, emellett elhivatott pedagógus is: tanít középiskolában és egyetemeken, de számos workshopot tartott felnőtteknek is, magyar és nemzetközi színtéren egyaránt. Színházi alkotóként dolgozott profikkal (kőszínházi és független színházi társulatokkal) és amatőrökkel (gyerekszínjátszókkal és középiskolásokkal) is. 2007-ben alkotótársaival együtt egy független társulatot alapított, amely hivatásszerűen és kollektíven keresi-kutatja a zenével való színházcsinálás fortélyait. Az elmúlt 15 évben a Trainingspot Társulat számos sikeres, fesztiváldíjas előadást hozott létre, amelyek a zene és mozdulat, szöveg és zene, hang és gesztus közvetlen kommunikációjának lehetőségeire építettek. Ezen túl fontos törekvése a társulatnak, hogy ezen a sajátos, a magyar színházi életben egyedülálló színházi nyelven közvetlenül megszólítsa a középiskolás fiatalokat is, így vetve meg egy új színházi-nevelési irányzat, a zenés tantermi színház alapjait.

Az általa kifejlesztett dramatikus zenei gyakorlatok lényege, hogy különféle hangok (zajok, zörejek, effektek, zenei hangok, konkrét dallamok és beszéd) és gesztusok (mozdulatok, tekintetváltások, érintések) közvetlenül kommunikálnak egymással. Közös forrásuk az eszköz nélküli színész, aki így saját vokális lehetőségeinek határát is tágítja, saját hangjának hatását elevenen tapasztalja meg a mások gesztusaival való interakcióban. A kutatás terepe a közös improvizáció, amelyet követően a résztvevők együtt elemzik azt, hogy az egymással kölcsönhatásba került hang- és gesztusjelek létrehoztak-e valamiféle közös jelentést számukra. A kutatás során arra keresnek választ, hogy milyen lehetőségekkel bír egy jelenet akusztikus síkja, mennyiben képes megváltoztatni a látható metakommunikatív gesztusok jelentését. A kollektív színházi és a zenei-vokális improvizáció folyamata alatt szerzett tapasztalatokat azután közösen összegezve és elemezve eljutnak a színházi alapgesztusoktól a befejezett színházi kommunikációig.

Trainingspot Társulat: Nálatok is esik? (Fotó: Mészáros Zoltán)

Pap Gábor augusztusban megjelenő könyve egyszerre három aspektusból, tudományos, művészeti és pedagógiai vonatkozásaiban vizsgálja színház és zene közös világát, kitérve azon összművészeti jelenségekre is, amelyek a színházat mint totális művészeti formát jellemzik. A kötet első nagyobb fejezetében a szerző egy rendkívül alapos teória révén kísérletet tesz arra, hogy konkrét zeneművek vizsgálatával a zenei jelenségek mélyszerkezetében is felfedezze, megtalálja a drámai elemet, mint az emberi szellemtől elidegeníthetetlen vonást. A második fejezet összegzi azt a praxist, amelynek középpontjában a Dramatikus zenei gyakorlatok állnak, a harmadik rész pedig összefoglalja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a szerző a dramatikus zenei gyakorlatok és projektek alkalmazása során szerzett a színházi alkotómunkában, illetve a különböző szintű képzéseken.

Kiemelt kép: Pap Gábor (Fotó: Pap Gábor Facebook)