Énekes madár / Győri Nemzeti Színház / rendező: Bakos- Kiss Gábor / november 11. 19:00

Az Énekes madár című szerelmes játék Tamási Áron egyik legszebb története: boldogság- és szerelemkeresés, ég és föld közötti lebegés. Szereplői mi magunk vagyunk: akik boldogságra, igaz, hű társra vágyunk. Döntéseinket a teljes élet elérésének érdekében hozzuk, ám a mélyben munkál egy meg nem nevezhető indulat, egy ősi, az emberi öntudat előtti erő – az ösztön, melynek senki sem parancsolhat. Kiből lesz énekes madár, és kiből emberi varjú? És vajon a kicsi madár legyőzheti a nagy varjakat? – ezekre a kérdésekre keresi többek között a választ a Bakos-Kis Gábor által rendezett előadás, amelynek főszerepeit Mihályi Orsolya, Szina Kinga és Juhász Jázmin játsszák. Mellettük többek között Ungvári István, Sárközi József, Hajdu Tibor, Agócs Judit, Vincze Gábor Péter és Fehér Péter lépnek színre.

Bánk bán / Csiki Gergely Színház / rendező: Olt Tamás / november 11. 19:00

Katona József Bánk bánja a magyar irodalomban is kiemelkedő helyet foglal el. A művet teljes terjedelmében 1848. március 23-án, pénteken adták elő a Pesti Magyar Színházban. A színdarab II. Endre magyar király udvarában játszódik, ahol az uralkodó távolléte alatt felesége, Gertrudis uralkodik Esztergomban. A magyar urak ezt nehezen fogadják el, hiszen Gertrudis nem csak hidegszívű, de nem is magyar, ráadásul nő is. Ekkor tér haza Bánk bán, az ország nagyura, aki hol féltékenyen őrjöng itthon hagyott felesége, Melinda hűtlensége miatt, hol puhítani próbálja a főurakat és csillapítani az indulatokat, de ezen próbálkozásai rendre sikertelenül záródnak, mert főúri és magánéleti kötelességei között képtelen döntéseket hozni. A Bánk bán egy véres, végtelen, évszázados indulatokkal teli éjszaka története, amiben minden sértettség, összeférhetetlenségből eredő trauma és kisebbségi komplexus a felszínre bugyog. Egy éjszakáé, amiből talán jobb fel sem ébredni. Az Olt Tamás által rendezett előadás főszerepeit Nyári Oszkár és Varga Zsuzsa játsszák, mellettük többek között Fándly Csabát, Benedek Dánielt, Szabó Nikolettet, Szalma Tamást, Mészáros Sárát és Szőke Richárdot láthatják a nézők.

Az Isten rabjai című előadás olvasópróbája (Fotó: Gárdonyi Géza Színház)

Isten rabjai / Gárdonyi Géza Színház / rendező: Moravetz Levente / november 11. 19:00

Gárdonyi Géza Isten rabjai című műve Szent Margit legendáját dolgozza fel, amely jelentős mértékben támaszkodik Ráskai Lea feljegyzéseire, aki a kolostor lakójaként több kódexet is írt. A történet a tatárjárás idején játszódik, amikor IV. Béla fogadalmat tett, asmelynek értelmében, ha elkerülik a pusztulást, születendő gyermekét az egyháznak ajánlja. És mivel ez megtörtént, ezért lánya születése után, Margit lakhelyeként megalapította a margitszigeti domonkos rendi apácakolostort. De nem csak kolostort, hanem királyi házat is építetett, melyek jelentős országos események színhelyeként szolgált: itt kötött békét IV. Béla király a fiával 1266-ban, és itt is halt meg 1270-ben. A kolostor már Margit élete során különös jelentőséggel bírt, de halála és szentté avatása után jelentősége még tovább növekedett. Margit élettörténetéről, sírjáról és az apácakolostorról sok részletet megőrzött az 1276-ban kezdődött vizsgálat és annak jegyzőkönyvei. A színdarabban egy parasztgyerekből lett szerzetes életén keresztül pillanthatunk be egy magát Krisztusnak felkínáló szentünk életébe. Őszinte érzelmekkel teli mű, hitről, szeretetről, helytállásról, örök emberi értékekről, amivel Szent Margit a mai napig érvényes példát mutatott számunkra is. A főbb szerepekben Török-Ujhelyi Tamást, Misurák Tündét és  Bot Gábort láthatják a nézők, valamint a GG Tánc Eger művészei is fellépnek.

Kiemelt kép: Pillanatkép az Énekes madár olvasópróbájáról (Fotó: Győri Nemzeti Színház)